Khahare Kids Stichting

Dit is een kleine stichting (opgericht: 08-08-2008) die met minimale kosten het volgende wil bereiken: Het financieel steunen van Kinderen uit Khahare (Nepal) die naar school willen, maar dit door armoede niet kunnen. De kinderen worden, ongeacht hun afkomst (kaste), geselecteerd op motiviatie en steun van de ouders.
De financiële ondersteuning kan, afhankelijk van de situatie van het kind, bestaan uit een bijdrage in de kosten voor school (lesgeld, uniform, boeken) en levensonderhoud. Het hele gezin van het kind profiteert mee: uniform en boeken worden hergebruikt voor andere kinderen en er is voldoende voedsel. Daarnaast reserveert de stichting geld voor onvoorziene uitgaven zoals bv. medische kosten.

Door deze kinderen een volledige opleiding te bieden, hebben zij na afronding van het middelbaar onderwijs meer kans op de arbeidsmarkt of op een vervolgopleiding. Met deze bagage worden ze in staat geacht later zelf wat terug te doen voor hun familie en de bewoners van het dorp. Op termijn zal hierdoor op eigen kracht de situatie in Khahare verbeteren en dit heeft een positief effect op de regio.
De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door het werven van vaste donateurs en eenmalige donaties.

Het begin

Ons huwelijk was de aanleiding voor de oprichting van de stichting

TopText: 

Oorsprong van de stichting

Na een reis door India en Nepal in 2004, besloten wij (Marco en Nancy) in Nepal te trouwen. Madhu, onze gids, bood aan ons huwelijk in zijn geboortedorp Khahare in hindu-stijl te organiseren. Wij zagen hiermee de kans het ‘echte’ leven en de authentieke (hindu)cultuur van het gebied te leren kennen.
In het najaar van 2005 zijn we met Nancy’s ouders en nicht naar Nepal gereisd voor het huwelijk. Ruim vijfhonderd bewoners van Khahare (en omstreken) waren uitgenodigd en we vierden met zijn allen deze geweldige dag. Als dank voor de genoten gastvrijheid wilden wij iets terug doen voor deze mensen. In overleg met Madhu besloten we vijf kinderen financieel te adopteren. Zij konden door omstandigheden niet (meer) naar school.

Oprichting

In het najaar van 2007 zijn we teruggegaan om te kijken hoe het met de kinderen ging. Wij waren positief verrast dat er van onze donaties inmiddels zeven kinderen naar school gingen. De kinderen en hun ouders waren heel enthousiast. Dit enthousiasme stimuleert ons door te gaan en daarom hebben wij op 8 augustus 2008 ons initiatief, door middel van een notariële akte, omgezet in de Khahare Kids Stichting. Door werving van (vaste) sponsors willen we meer kinderen naar school laten gaan. Op deze site willen we de achtergronden van dit project tonen en de daarbij betrokken mensen aan u voorstellen.

Images_column_right_small: 
Trouwerij